Yaklaşım Logo

19.03.2019 – Gelir vergisi beyannamesine dikkat!

Gelir vergisi beyannamesine dikkat!

Kalfa Reklam


Vergi uygulamasında, her yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi gerekiyor. Biz de bugün gelir vergisi beyanının son günlerine yaklaşılırken bazı önemli hatırlatmalar yapalım istedik.

 

Gelir vergisi, kişilerin elde ettiği kazançlara göre hesaplanan ve ücret gelirleri, kâr payı gelirleri, kira gelirleri, hisse senedi satış kazancı gibi başlıklar altında toplanabilir.

 

Ücret kavramı vergi sistemimize özgü bir biçimde işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tarif etmiştir.

 

Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder.

 

Ücretin gerçek ve safi değeri, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, GVK’nın 63. Maddesi’nde yer alan indirimler düşüldükten sonra kalan miktardır.

 

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ilke olarak gerçek usul kabul edilmiştir. Vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır. Ücret gelirleri iki şekilde vergilendirilmektedir:

 

• Gerçek ücretler

 

• Diğer ücretler.

 

Ücretlilerin ücret gelirleri üzerinden vergi kesme ve kestiği vergiyi süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yatırma konusunda işverenler (istihdam edenler) vergi sorumlusu olarak belirlenmiştir.  Vergi sorumlusu, mükellefin borcunu ödeme durumunda olan kanuni temsilci durumundadır.

 

34 bin sınırı var

2018 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar;

 

• Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 34.000 TL’yi aşan ücretliler,

 

• Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),

 

• İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

 

• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,

 

• Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler.

 

Hangi giderler indirilebilir

Gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

 

1. Hayat/şahıs sigorta primleri,

 

2. Eğitim ve sağlık harcamaları,

 

3. Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar,

 

4. Sponsorluk harcamaları,

 

5. Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

 

6. Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

 

7. Bireysel katılım yatırımcısı indirimi,

 

8. EXPO 2016 Antalya Ajansı’na yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları,

 

9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

 

Bir sonraki yazımızda bir ve birden fazla işverenden ücret alanlar ile hazır beyan sistemini açıklayacağız.
www.resulkurt.com – 19.03.2019

Diğer Yazılar