Yaklaşım Logo

19.03.2012 – Beyan edilmeyecek gelirler

Beyan edilmeyecek gelirler

Posta Gazetesi – 19.03.2012

 

Soru: 2011 yılında ele edilen gelirlerden beyan edilmeyecek olanlar hangileri olduğunu ayrıntılı olarak açıklar mısınız?

Nevzat SAYGIN

Cevap:2011 da elde edilen aşağıdaki gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, başka gelirlerinden dolayı beyanname verilse dahi, beyannameye dâhil edilmeyecektir.

– Tek işverenden alınan ve yıl içinde üzerinden vergi kesintisi yapılan ücretler (miktarı ne olursa olsun),

– Banka mevduat hesabından elde edilen faiz gelirleri (tutarı ne olursa olsun),

-Repo gelirleri(tutarı ne olursa olsun),

-Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri(tutarı ne olursa olsun),

-Off Shore ülkelerden elde edilen ve tutarı 1.170 TL yi aşmayan faiz gelirleri,

-Yabancı ülkede banka hesaplarından elde edilen ve tutarı 1.170 TL yi aşmayan faiz gelirleri,

-Tutarı 1.170 TL yi aşmayan alacak faizleri,

– AŞ. lerden elde edilen ve tutarı 46.000 TL yi aşmayan temettü geliri,

– Limitet şirketlerden elde edilen ve tutarı 46.000 TL yi aşamayan kar payı,

– Menkul kıymet yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıklarından sağlanan kazançlar,

-Risk sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarından sağlanan kazançlar,

-Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kazançlar,

-Hazine Bonosundan elde edilen faiz gelirleri(tutarı ne olursa olsun),

-Hazine Bonosu alım satım kazançları,

-1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet Tahvilinden elde faiz gelirleri(enflasyon indirimi 1 in üstünde çıktığından),

-1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet Tahvillerinin alım satımından elde edilen ve tutarı 19.000 TL’yi aşmayan kazançlar, 

– 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet Tahvilinden elde edilen faiz gelirleri(tutarı ne olursa olsun)

-1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen Devlet Tahvili alım satışından sağlanan kazançlar (tutarı ne olursa olsun)

-Tutarı 23.000 TL yi aşmayan eurobond faiz gelirleri,

-1 Ocak 2006 dan önce ihraç edilen  eurobondların alım satımından sağlanan ve tutarı  19.000 TL yi aşmayan kazançlar,

-İki yıl elde tutulduktan sonra elden çıkartılan AŞ. hisse senedi alım satım kazançları(tutarı ne olursa olsun),

-Borsa kazançları(tutarı ne olursa olsun),

-Kooperatif hissesi satışından elde edilen ve tutarı 8.000 TL yi aşmayan kazançlar,

-1 Ocak 2007 den önce edinilen ve 4 yıl elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkul satışından sağlana kazançlar(tutarı ne olursa olsun),

2.800 TL yi aşmayan konut kira gelirleri,

-Gelir vergisi stopajına(kesintisine) tabi tutulmuş olan ve tutarı 23.000 TL’yi aşmayan işyeri kira gelirleri,

– Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,

– Diğer ücretler,

– Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif suretiyle vergilendirilen;

a- Ücretleri,

b- Serbest meslek kazançları,

c- Menkul sermaye iratları,

d- Gayrimenkul sermaye iratları,

e- Kurumlardan elde edilen kar payları,

– Dar mükellef gerçek kişilerin gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançları,

– Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısımları,

– Dar mükellef gerçek kişilerin yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret  olan gelirleri.

 

5975 günle 2021 de 3600 günle 2023 de emekli olabilirsiniz

Soru:2 Mart 1965 doğumluyum. 10 Şubat 1999 tarihinde isteğe bağlı Bağ-Kurlu olarak sigortalı oldum. Bağ-Kura 3231 gün prim ödedim. Daha sonra SSK’lı olarak 1470 gün prim ödemem var. Halen sigortalı çalışmaya devam etmekteyim. Toplam 4701 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 

Dudu SARI

Cevap: Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 1274 gün daha prim ödeyerek, 4701 gün olan prim ödemenizi 5975 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 2 Mart 2021 de emekli olabilirsiniz.

Ayrıca, 3600 günden fazla süre prim ödemeniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 2 Mart 2023 tarihinde yaş haddinden emekli olmanızda mümkün.

 

Anneniz emekli sandığı mensubuysa yetim aylığı alabilirsiniz

Soru: Ben SSK emeklisiyim. Eşimden 29 Aralık 2003 te ayrıldım. Lise son sınıfta okuyan oğlumla oturuyorum. SSK emekli maaşım olması, vefat eden annemin maaşından faydalanmamı engeller mi? İkinci maaş olarak kendime bağlatabilir miyim?  

Vuslat TANRIKULU

Cevap: Annenizin hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğunu belirtmemişsiniz. Yetim aylığı alıp alamayacağınız, anneniz emekli aylığı aldığı kuruma bağlı. Şayet anneniz emekli sandığı mensubu ise, SSK emeklisi olmanız yetim aylığı almanıza mani değil. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak anneniz SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise yetim aylığı alamazsınız.

 

Kızınız emekli olsa da yetim aylığı alabilir

Soru: Emekli Sandığından maaş almaktayım. Vefatımda 25 yaşını geçmiş olan bekâr kızıma maaşım kalır mı? Kızım sigortalı olarak çalışmaktadır. Bağ-Kurdan veya sigortadan emekli olmuş olsa da, ayrıca benim maaşımı da alabilir mi?

NESRİN

Cevap: Vefatınız halinde bekâr olması, evlense de boşanması veya dul kalması şartıyla, kızınız SSK veya Bağ-Kur sigortalısı olarak çalışsa da veya bu kurumlardan emekli olsa da, sizden dolayı yetim aylığı alabilir. SSK ve Bağ-Kurdan kendi emekli aylığı ile sizden dolayı yetim aylığını birlikte alabilir.

 

25 yılı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz

Soru: 1996 yılından 2001 yılına kadar Bağ-Kurluydum. Daha sonra 2001den 2012 kadarda sigortalıyım. 1962 doğumluyum. Emekli olmam için ne yapmam gerekiyor?

DENİZ

Cevap: SSK’da emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam 5825 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 2021 de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.  Askerlik durumunuz hakkında bilgi vermemişsiniz. Muhtemelen sigorta başlangıç tarihinizden önce 20 ay askerlik yapmışsınızdır. Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, askerlik süreniz kadar erken emekli olabilirsiniz.

 

16 ay askerlik borçlanması yaşı 49’a düşürür

Soru: 5 Nisan 1965 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 17 Mart 1988 olup, 6500 gün prim ödemem var. Ne kadar askerlik günü yatırırsam, ne zaman emekli olurum?

Nail GÖKGÖZ

Cevap: Askerlik yaptığınız tarihi belirtmemişsiniz. Başlangıç tarihinden önce askerlik yapmış olmalısınız. Sorunuzu sigorta başlangıç tarihinden önce askerlik yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz.  Askerlik sürenizin 16 ayını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 16 ay geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemseniz de, 5 Nisan 2014 tarihinde emekli olabilirsiniz.

 

 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı