Yaklaşım Logo

17.01.2013 – Alo 170’e 1.618 mobbing..

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 19 Mayıs 2023

Alo 170’e 1.618 mobbing..

Akşam Gazetesi – 17.01.2013

Alo 170 Hattı’na bugüne kadar 1.618 adet mobbing başvurusu yapıldı. Bu şikayet başvurularının %50’si özel sektörden, %32’si kamudan geldi. Geriye kalan %18’lik kısım ise bilgi almak amaçlı aramalardan oluşuyor.

Alo 170 Hattı’na bugüne kadar 1.618 adet mobbing başvurusu yapıldı. Bu şikayet başvurularının %50’si özel sektörden, %32’si kamudan geldi. Geriye kalan %18’lik kısım ise bilgi almak amaçlı aramalardan oluşuyor.
Mobbing genel olarak, işyerlerinde, eşitler arasında ya da üstlerin astlarına yönelttikleri, belli bir kişiye odaklanmış sürekli, sistematik, bilinçli ve etik olmayan bir yıldırma politikası olarak tanımlanır. Ancak daha kısa ifadeyle, ‘işyerinde psikolojik taciz’ şeklinde adlandırılabilir. 2012 yılında Çalışma Bakanlığı ‘Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’ oluşturdu. Bu kurulun temel görevi, ‘çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek’. Bu Kurulda, işçi – işveren – memur konfederasyonları temsilcilerinin yanında Bakanlık bürokratları da bulunuyor. Kurul ilk olarak bir eylem planı hazırladı. Bu plana göre; 2014 yılı sonuna kadar mobbing konusunda önleyici eğitim verilmesi, farkındalık yaratılması sağlanacak. Ayrıca, mobbingin önlenmesi amacıyla yasa hazırlıklarına girişilmesi, veri toplama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması da 2013 hedefleri arasında. 2013 yılında Çalışma Bakanlığı mobbingle ilgili çalışmalarını artıracak. İlk olarak Bakanlığın şikayet hattı olan Alo 170 Hattı, mobbing konusunda kullanılmaya başlandı. Bu hatta gelen mobbing şikayetlerini yanıtlayacak uzman psikologlar seçildi ve eğitimleri verildi.

HASTANELER ÖNDE

ALO 170 Hattına bugüne kadar 1.618 adet mobbing başvurusu yapıldı. Bu şikayet başvurularının yüzde 50’si özel sektörden, yüzde 32’si kamu sektöründen geldi. Yüzde 18’lik kısım bilgi almak amaçlı aramalardan oluşuyor. 

Kamuda en çok hastanelerde mobbing var. Kamu sektöründen en fazla mobbing çağrısı alınan kurumlar % 21’lik oranla hastaneler, %20 ile Milli Eğitim Bakanlığı. Özel sektör açısından ise sanayi kuruluşlarından aramalar birinci sırada yer aliyor.

Hiçbir ceza yok

CİNSİYET olarak bir dağılım yapıldığında daha çok kadınların mobbing konusunda şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Şikayetçi olanların %55’i kadınlardan oluşuyor. Mobbinge uğradığını iddia edenlerin sayısı hızla artmakla beraber, Çalışma Bakanlığı’nın bugüne kadar, mobbing uygulandığı gerekçesiyle bir işyeri ya da yöneticiye herhangi bir cezai yaptırım uygulaması da bulunmuyor. Bu da işin düşündürücü tarafı.

Açıklanan İşsizlik Rakamları Neler Söylüyor?

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2012 dönemine ait işgücü piyasası verilerini açıkladı. Bu dönemde gerçekleşen istihdam artışının 76.000’i eğitim sektöründe yaşanan yeni istihdamdan kaynaklanıyor. Özellikle öğretmen atamalarının bu istihdam artışındaki etkisi büyük. Diğer yandan kamu yönetimi ve savunma sektöründe de 36.000’kişilik bir istihdam artışı var. Bir diğer durum bu dönemde yaşanan 180.000 kişilik tarım istihdamındaki azalma. Ancak bu noktada düşündürücü olan tarım istihdamının halen 2006 yılındaki düzeyden yüksek olması ve toplam istihdam içerisindeki payının %25 seviyesinde bulunması. Bu durum tersine göçle açıklanabilir. Kentlerde iş bulamayan ya da yeterli geçim imkanı olmayanların köylerine kasabalarına dönmesi tarımsal istihdamı tetiklemiş durumda. TÜİK’in açıkladığı son rakamlar içinde en düşündürücü olanı, sanayi istihdamının azalıyor olması. Son rakamlara göre sanayi istihdamı 3.000 kişi azaldı. Bir diğer olumsuz sinyal ise genç istihdamında yaşanan gelişmeler. Geçen yılın aynı döneminde genç işsizliği %17,4 iken, bu yılın aynı döneminde genç işsizlik oranı %18,1. Genç işgücünde 80.000 kişilik bir azalma söz konusu.

SORULAR-CEVAPLAR

SORU: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde %25 devlet katkısı bir kez mi verilecek yoksa her yıl mı? 

CEVAP: Devlet, işveren tarafından ödenen hariç olmak üzere, katılımcı tarafından ödenen katkı payının yüzde 25’i kadar katkı yapacak. Bu her katkı dönemi için olacak yani sadece 1 yıl için değil.

SORU: Devlet kıdem tazminatından vergi alıyor mu? 

CEVAP: Devlet kıdem tazminatından vergi almıyor. Sadece binde 6 oranında damga vergisi kesilir. Kıdem tazminatı tavanının üzerinde ödeme yapılırsa bu durumda artan tutardan gelir vergisi kesilir. Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi tutarını geçemez.

SORU: 1978 doğumluyum. Son işyerimde tüm prim ödeme gün sayımı tamamladım. Primlerim toplamda 3600 iş gününü geçti. İşe girişim 1996 yılı. Kendi isteğimle emekli olmak üzere ayrıldığımda tazminat alabilir miyim? 

CEVAP: 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmanız koşuluyla 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartlarıyla kıdem tazminatınızı alarak işinizden ayrılabilirsiniz.

Ancak ilk olarak SGK merkezine giderek bu şartları tamamladığınıza dair ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını alın, daha sonra işverene bu durumu bildirip işinizden ayrılın.

SORU: Emeklilikte yaşa takıldım, emekli olabilmem için daha 5 yılım var, bu 5 yılın primini şimdi toptan ödeyip emekli olamaz mıyım?

CEVAP: Bu mümkün değil. Bu süreleri borçlanamazsınız. Eğer böyle olsaydı sizin durumunuzdaki herkes emekli olurdu. Maalesef yaşa takılmış milyonlarca sigortalı bulunmakta. Bunlara ilişkin herhangi bir yasa çalışması da bulunmuyor.

Diğer Yazılar