16.10.2018 – Çalıştığı yerde temizlik yapana ek ücret var

Çalıştığı yerde temizlik yapana ek ücret var


İşyerinde esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce aynı işyerinde temizlik işleri yapanlara ek ücret ödeniyor. Esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce temizlik işlerinde çalışabilmesi belirli kurallara bağlı. Buna göre temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı; 

1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden,

16-30 çalışanı bulunan işyerlerinde 4 işçiden,

31-60 çalışanı bulunan işyerlerinde 6 işçiden,

61-80 çalışanı bulunan işyerlerinde 8 işçiden,

81-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 10 işçiden,

100’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan sayısı toplamının yüzde onundan, fazla olamıyor.

Temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, çalıştırılacak işçiler arasından işveren tarafından seçilecek deneyimli bir işçi, ekip başı olarak görevlendirilecek. Temizleme işlerinin işyerinde çalışan işçilere nöbetleşe olarak yaptırılması gerekiyor. Temizleme işlerinin yapılması özel riskler yaratması ve özel bilgi, beceri ve deneyim gerektirmesi halinde, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümleri ve mesleki eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olanlar seçilecek. Temizleme işleri yaptırılmak üzere ayrılmış olan işçilerin, bu işlere ayrılan saatlerde bir başka işte çalıştırılmaları yasak. 

Temizleme işlerini yapacak olan işçiler, günde en çok iki saat daha temizlik işinde çalıştırılabilecek. Günlük toplam çalışma süresinin temizlikte geçen  çalışma süresi dahil 11 saati geçmemesi gerekiyor. Ayrıca günlük normal çalışma süresi dışında yapılan temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamının yılda 270  saati geçmemesi gerekiyor. 

Dinlenme zorunluluğu 

İşyerinde yürütülen asıl işin bitmesinden sonra temizleme işlerini yapacak olan işçilerin, bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri gerekiyor. Ancak, işçilerin bu dinlenme haklarını kullanmaları, asıl işin bitmesinden sonra böyle bir çalışma aralığı bırakılmasının herhangi bir teknik sakınca doğurmaması koşuluna bağlıdır. Dinlenmeler, çalışma süresinden sayılmıyor. 

Temizlik işi yapma ücreti 

Bir işyerinde, temizleme işlerini de yapan asıl işçilere, bu işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeniyor. 

Örnek: Mehmet Bey, metal sektöründe ustabaşı olarak çalışmaktadır. Mehmet Bey, işyerinde 08.00-16.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Mehmet Beyin asıl işinde saatlik ücreti 15 TL dir.  Mehmet Bey haftada iki gün 16.30-17.30 saatleri arası bir saat çalıştığı işyerinde temizlik işleri yapmaktadır. Mehmet Beyin  temizlik işlerini asıl işine ek olarak yapmasından dolayı bir ay içerisinde alabileceği ek ücreti ne kadar olacak? Mehmet Bey, bir ay içerisinde toplam sekiz saat  temizlik işi yapmıştır. Mehmet Beyin temizlik işi ücreti saat başına %50 zamlı olarak ödenecek. Buna göre;  Mehmet Beye temizlik işlerini yapmasından dolayı ayda 180 TL ek ücret ödenecek.

 

Güneş Gazetesi – 16.10.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı