16.09.2014 – Yönetim eğitimle ilgili ne yapacak?

Yönetim eğitimle ilgili ne yapacak?


Okul yönetimleri öğrencilerin daha güvende olabilmeleri için iş güvenliği eğitimi açısından sorumluklar da taşıyor. 

 

Çalışanların iş sağlığı eğitimleri ile ilgili sorumlulukları: 

 

–  Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

– Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

– Çalışanların bu programlara katılmasını,

– Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

 

Çalışanlar eğitimle ilgili ne yapacak?

Çalışanlar, eğitim programları kapsamında;

– İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır,

– Eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular,

– Eğitim konusundaki talimatlara uyarlar.

 

Taşeron işçinin eğitiminden kim sorumlu?

 Taşeronun (alt işverenin) çalışanlarına eğitim verilmemesinden, asıl işveren (okul yönetimi) taşeronla birlikte sorumludur.

 

Eğitim konuları neleri kapsayacak?

 İş güvenliği eğitimi genel, sağlık ve teknik konular olmak üzere üç ana başlıkta verilecek. Eğitimlerin içeriği aşağıda belirtilen konularda verilecek. 

 

1-Genel Konular

– Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

– Yasal hak ve sorumlulukları,

– İşyeri temizliği ve düzeni,

– İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2-Sağlık Konuları

– Meslek hastalıklarının sebepleri,

– Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

– Psikososyal risk etmenleri,

–  İlkyardım

3-Teknik Konular

– Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

– Elle kaldırma ve taşıma, 

– Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

– İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

– Ekranlı araçlarla çalışma,

– Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

– İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 

– Güvenlik ve sağlık işaretleri,

– Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

– İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

– Tahliye ve kurtarma

 

Okul yöneticileri nelere dikkat edecekler? 

Okul müdürleri okullarında, öğretmen, öğrenci ile velilerin iş sağlığı ve güvenliklerini korumak için aşağıdaki hususlara titizlikle uymaları gerekiyor:

 

∆ Okul müdürlerinin; öğretmen ve öğrencileri dışardan gelebilecek her türlü olumsuzluklara  karşı korumaları gerekiyor. 

∆ Yangın söndürme tüplerinin  her  500 metre kareye  bir tane 6 kg’lık düşecek şekilde bulundurulması ve  periyodik kontrollerinin yapılması. 

∆ Yangın ihbar butonlarının yerlerinin işaretlenmesi ve çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesi. 

∆ Lavaboların özellikle ana sınıflarında çocukların boyuna uygun olması. 

∆ Okul pencerelerinden öğrencilerin sarkmaması için tedbirlerin alınması. 

∆ Merdiven korkuluklarının sık sık kontrol edilerek varsa bozulan yerlerin yapılmasının sağlanması. 

∆ Kapı aralıklarına öğrencilerin ellerinin sıkışmaması için tedbir alınması. 

∆ Elektrik kablolarının açıkta bırakılmaması, kabloların mutlaka kapalı ortamdan geçirilmesi. 

∆ Kaygan zeminlerin çalışan ve öğrenciler için risk oluşturmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması. 

∆ Okul sıralarının ergonomik olmasının sağlanması. 

∆ Okulda hijyen kurallarına titizlikle uyulması. 

∆ Okulun çatı  ve oluklarının kontrollerinin  yapılması. 

∆ Okul bahçesindeki korkulukların öğrenciler için risk oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi. 

∆ Okul kapısının eşiklerinin düşmeyi engelleyecek şekilde yapılması. 

∆ Okul merdivenlerinin düşme ve kaymayı önleyecek şekilde düzenlenmesi. 

∆ Ana sınıflarının tuvaletlerinin çocuklara uygun hale getirilmesi. 

∆ Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması ve en geç beş yılda  bir tekrarlanması.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği  yönünden okulun kapatılması

 

Okul nasıl kapatılır? 

Okulun bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus iş müfettişi tarafından tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, okulun bir bölümünde veya tamamında iş/eğitim, öğretim durdurulur. 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yerine getirilmezse öğretmen çalışmayabilir mi? 

6331 sayılı kanunun 13.maddesine göre toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanarak çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Dolayısı ile memurların özlük haklarında herhangi bir kayıp söz konusu olmaz. Öğretmen ve diğer memur çalışanlar yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’da işe gelmeme gibi bir durum söz konusu değil. 6331 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun uyumlaştırılması gerekiyor.

 Güneş Gazetesi – 16.09.2014

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı