Yaklaşım Logo

16.02.2016 – İşsize eğitim ver teşviki kap!

İşsize eğitim ver teşviki kap!


İŞKUR işbaşı eğitim programı sayesinde pek çok işsize iş buluyor. İşbaşı eğitim programının temel prensibi İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin talepte bulunan işverenlerin işyerlerinde mesleği öğrenebilecek süre kadar istihdam edilmesi. Süre sonunda meslek öğrenen işsizi istihdam etmesi halinde işverene sigorta prim teşviki sağlanıyor.

 

Süre 1 yıla uzadı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu süre kadar işbaşında eğitim gerekiyor. İŞKUR İl Müdürlüklerinin onayıyla belirlenen sürelerin üzerine çıkılabiliyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrasında programın uygulanabileceği en uzun süre 320 fiili güne çıkartıldı. Daha önce bu süre 160 fiili gündü. Dolayısıyla bugünden sonra düzenlenecek işbaşı eğitim programlarında program süresi 1 yıl olabilecek. Bu değişiklik sonrası işverenlerin programa olan ilgisi daha da artacak.

 

İşverene katkı arttı

Program süresinin 1 yıla uzaması pek çok işveren için daha uzun süre işyerinde İŞKUR katılımcısı çalıştırma anlamına geldiği gibi işsizler için de meslek sahibi olma ve mesleğe ilişkin bütün becerileri kazanma anlamına geliyor. Diğer yandan, İŞKUR katılımcılara artan asgari ücret sonrası günlük 50 TL ödeme yaptığı için program süresinin uzaması işsizlerin ödeme alacakları gün sayısını da artırmış oldu.

 

İşbaşı eğitim programının işsizler açısından en önemli faydası işsizin meslek sahibi haline gelmesi. Düz liseden mezun olmuş bir genç, program sayesinde işbaşında meslek öğreniyor. İşverenin kendi işyerinde eğitime tabi tuttuğu ve tanıdığı işsizi işe alma ihtimali de çok yüksek. Bunun yanında, işverenlerin en büyük şikâyeti olan ‘eleman bulamamak’ da program sayesinde çözülüyor. En büyük sorunlarından bir tanesi eğitim  istihdam ilişkisinin kurulamamış olması. Bir yanda pek çok üniversite mezunu, diğer tarafta ise işyerinde çalıştıracak ara eleman bulamayan pek çok işveren var. İşbaşı eğitim programı işsizi meslek sahibi yaptığı gibi, işverene de kendi elemanını yetiştirme, çalıştıracağı kişiyi tanıdıktan sonra işe alma ve maliyet avantajı sağlıyor.

 

Kontenjan da arttı

İşbaşı eğitim programı düzenlemek isteyen işverenler için kontenjan işyerinde çalışan kişi sayısı üzerinden belirleniyor. İşverene ait aynı il sınırları içerisinde bulunan bütün işyerlerinde çalışan kişi sayısının yüzde 10’u kadar katılımcılı program düzenlenebiliyor.

 

Program sonunda 10 katılımcının en az yüzde 20’sini en az 60 gün istihdam etmek zorunda olan işveren, bu şekilde istihdam ettiği kişiler için sigorta prim teşvikinden yararlanıyor.

 

Yapılan değişiklikle program düzenlerken programa katılan kişi sayısının en az yüzde 50’sini istihdam edeceğini taahhüt eden işverenler için kontenjan artırıldı.

 

Bu taahhüdü veren işverenler için kontenjan işyerinde çalışan fiili sigortalı sayısının yüzde 30’u olarak uygulanacak. Dolayısıyla, toplam 100 çalışanı olan bir işveren 30 kişilik program düzenleyebilecek ve program sonunda 15 kişiyi istihdam etmesi gerekecek.

 

İstihdam oranı yüzde 72

İşbaşı eğitim programı sigorta prim teşvikiyle desteklendiğinden bu yana işverenlerin en çok rağbet gösterdiği teşvik haline geldi. Program sayesinde pek çok işsiz hem kalıcı bir işe kavuştu, hem de meslek öğrendi. Program mevzuatı çerçevesinde program sonunda katılımcılarının yalnızca yüzde 20’sinin istihdam edilmesi gerekirken bu oran yüzde 72’ye ulaşmış durumda. Yani, işbaşı eğitim programına katılan her dört kişiden biri istihdam edilmeye başlandı. Kontenjan artışı ve program süresinin uzaması ile programın işgücü piyasasına sağladığı katkı daha da artacaktır.

Milliyet Gazetesi – 16.02.2016

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı