Yaklaşım Logo

14.02.2016 – Part-time yasasının annelere faydası…

Part-time yasasının annelere faydası…


Doğum yapan işçi ve memurlara part-time çalışma hakkı getirildi. Yasa, birinci doğum sonrasında 2 ay, ikinci doğum sonrasında 4 ay ve üçüncü doğum sonrasında 6 ay boyunca part-time çalışma hakkı tanıyor. Engelli çocuğu olanlar her doğumda 12 ay boyunca part-time çalışabilecek. Doğum sonrası ücretli izin hakkı sona erince part-time çalışma hakkı kullanılabilecek. Part-time çalışanlara ayrıca süt izni verilmeyecek.

 

Part-time çalışan işçiye yarım çalışma ödeneği ödenecek. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, 54.90 TL olacak. Asgari ücret düzeyinden çalışan bir kadın işçinin ücretinde bir kayıp olmayacak. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan kadın işçiler için maddi kayıp ortaya çıkabilecek. Part-time çalışma hakkından yararlanan kadın çalışanlar için sigorta primleri işçi ve işveren payları, yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan SGK’ya ödenecek.

Kadın işçilerin bu haktan yararlanabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin (haftalık en fazla 45 saat) yarısı kadar fiilen çalışılması, doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile kuruma başvuruda bulunulması gerekecek. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler baba tarafından kullanılacak. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine sekiz hafta analık hali izni de kullandırılacak.

 

İlkokula kadar

Çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar işçi ebeveynlerden birisi, part-time çalışabilecek. Aynı şekilde memurlar da haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek. Bu haktan yararlanan memurların mali hakları ve sosyal yardımları, part-time çalışmaya başlanan tarihi izleyen ay başından itibaren yarım ödenecek. Bununla beraber, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri de yarım olarak dikkate alınacak. 

Part-time çalışmaya başlayan işçinin veya memurun aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilmesi de mümkün. Söz konusu durumda, part-time çalışmaya geçen işçinin yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Tam zamanlı çalışmaya dönmek isteyen işçinin işverene durumu bir ay önce yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

 

Eşlerden biri işsizse…

Ebeveynlerden birinin çalışmaması durumunda part-time hakkı kullanılamayacak. Part-time çalışma hakkını kullanan işçiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan herhangi bir ücret ödenmeyecek. İşçi, sadece çalışmasının karşılığı olan yarım ücretini alacak. Kamuda çalışan kadınların doğum öncesi analık izninin başlamasından önce doğum yapmaları halinde, bu süre doğum sonrası analık iznine eklenecek. Böyle bir durumda, eski düzenlemeye göre kadın çalışanın örneğin normalden 10 hafta önce doğum yapması halinde, doğum sonrası izne 8 hafta ekleniyordu. Yeni düzenlemede ise doğum öncesindeki sekiz haftadan daha erken gerçekleşen doğumlarda, aradaki süre de doğum sonrası izne ilave edilecek. Yani, örnekteki durumda, doğum 10 hafta önce gerçekleştiğinden  8 + 2 haftanın doğum sonrası izne eklenecek.

Milliyet Gazetesi – 14.02.2016

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
927