Yaklaşım Logo

11.03.2013 – Çocuk çalıştırmanın cezası

Çocuk çalıştırmanın cezası

Çocuk ve gençler her işte çalıştırılamaz. Çocukların çalışma usullerini düzenleyen Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler 21.02.2013 tarihinde yürürlüğe girdi.


18 YAŞ ALTINDAKİLER
Bu değişikliğe göre; 18 yaşını bitirmemiş çocuk ve gençler yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanuna göre gece dönemi sayılan 20.00 ile 06.00 saatleri arası yapılan işlerde  çalıştırılamazlar.


ÇALIŞTIRANA CEZA 
Çocuk ve genç işçileri yasak olan işlerde  çalıştıranlar hakkında 2013 yılında 1.293 TL  para cezası uygulanacak.


OKUR SORULARINA CEVAPLAR:
İşyeri devrinde haklar ne zaman başlar?
Soru: 01.01.2011 tarihinde başladığım işyeri 30.04.2012 tarihinde devir oldu. Devreden şirket  sigortamızı kesti ve gün kaybı olmadan 01.05.2012 tarihinde diğer şirkete devrolduk. Bu şirket beni işten çıkartmak isterse kıdem ihbar gibi haklarım ilk işe girdiğim tarihe göre mi (01.01.2011) yoksa devrolan tarihe (01.05.2012) göre mi hesaplanır? S. Çevikoğulları
Cevap: Sayın Çevikoğulları, işyeri devirlerinde kıdeme bağlı yıllık izin, kıdem tazminatı gibi hakların başlangıç tarihi ilk işe giriş tarihiniz( 01.01.2011) dikkate alınarak  belirlenir.

Apartmanın risk değerlendirmesi örneğini nasıl bulabilirsiniz?
Soru: Apartman için risk analizi yapmak istesek ,yardımcı olacak bir kaynak yada örnek bir çalışma var mı? H.Akın
Cevap: Sayın Akın, apartmanlarda risk değerlendirmesi örneği tarafımdan yapıldı. Apartmanlarda risk değerlendirmesi örneğine www.ariftemir.com , www.yaklasim.com adreslerinden yada Yaklaşım Dergisinin 2013 Mart ayı  243 sayısından ulaşabilirsiniz.


Çıraklık sigortası doğum borçlanmasında geçerli mi?
Soru: 1993 yılında 6 ay çırak olarak çalıştım.  Adıma Prim yatırılmış. 1998 yılında doğum yaptım. 2001 yılından itibaren de Bağ-Kurluyum. 2001 yılına kadar çalışmam olmadı. Doğum borçlanması yapabilir miyim? A.Özay
Cevap: Çıraklık döneminde ödenen kısa vadeli sigorta kolları(İş kazası ve meslek  hastalıkları) primleri doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. Sayın Özay, 1998 yılında yapmış olduğunuz doğumu en fazla iki yıl olarak borçlanabilirsiniz.


İsteğe bağlı sigortalının sağlık gideri
Soru: 3 ay önce işten ayrıldım. Emekli olabilmem için sosyal güvenlik kurumundan 13 ay daha prim ödemem gerektiğini söylediler. İsteğe bağlı sigortalı olursam  hastane masraflarımı devlet karşılar mı? N.Deniz
Cevap: Sayın Deniz, isteğe bağlı sigortalılıkta  sağlık giderlerini  çalışanlarda olduğu gibi sosyal güvenlik kurumu karşılıyor.

Güneş Gazetesi – 11.03.2013

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı