09.01.2018 – Asgari ücret artışı neleri değiştirdi

Asgari ücret artışı neleri değiştirdi


Asgari ücret 29 Aralık 2017 tarihinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen 2018 yılında uygulanacak asgari ücret kamuoyuna açıklandı. Buna göre 2018 yılında uygulanacak asgari ücret,  Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından   milli seviyede tek asgari ücret uygulanması şeklinde belirlendi. Bu karar 30.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.  Buna göre asgari ücret 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında  günlük olarak brüt 67,65  TL, aylık brüt 2.029,50 TL olarak belirlendi. Bu dönemde asgari ücret   aylık net  1.603,12  TL  olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise yaklaşık 2.384,66 TL  olacak. 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücretin meydana getirdiği değişiklikler/yansımalar nasıl olacak? Bunu başlıklar halinde açıklayalım.   

 

Yapılan kesintiler 

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi ile SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor.  

 

Kapıcılarının ücreti 

Konut kapıcılarının ücretlerinden herhangi bir vergi kesilmiyor. Dolayısı ile kapıcıların ücretleri diğer çalışanlara göre biraz daha yüksek oluyor. 2018 yılında  asgari ücret üzerinden çalışan kapıcılar  yaklaşık 1.725,08 TL aylık net ücret alacak. 

 

Prime esas ücret  

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında, sigorta primi kesintisine esas alınacak aylık ücretin,   l Alt sınırı  2.029,50 TL  l Üst sınırı 15.221,25  TL(asgari ücretin 7,5 katı)  olacak. Örneğin ayda 20 bin TL  ücret alan bir işçinin  4.778,75 TL kısmından  sigorta primi kesilmeyecek.  

 

Asgari geçim indirimi 

Ücretlilerin, asgari geçim indirimleri 2018 yılı sonuna kadar 2018 yılı ocak ayında belirlenen  2.029,50  TL üzerinden hesap edilecek. Asgari geçim indirimi çalışan için brüt asgari ücretin yüzde 50’si, çalışmayan eşi için yüzde 10’u, birinci ve ikinci çocuğun her biri için asgari ücretin yüzde 7.5’i, üçüncü çocuk için yüzde 10’u ve daha fazla   her çocuk için yüzde 5’i esas alınacak.  

 

Borçlanma primleri 

Doğum, askerlik, yurt dışı vb borçlanmalarda   borçlanacak kişinin kendisi tarafından belirlenen sigorta primine esas taban (2.029,50TL) ve tavan (15.221,25 TL)  aylık sınırları içerisinde  kalmak koşulu ile aylık %32 oranında prim kesilecek. Buna göre 2018 yılında en fazla ödenecek aylık borçlanma prim tutarı 4.870,8  TL,  en az ödenecek aylık prim tutarı 649,44 TL  olacak. 

 

İsteğe bağlı sigorta  

İsteğe bağlı sigorta uygulamasında da  borçlanmada olduğu gibi, sigorta priminin taban ve tavanı arasında belirlenen miktarların %32’si üzerinden prim kesiliyor. 2018 yılında isteğe bağlı  sigortalı olan bir kimse aylık en az  649,44 TL  prim ödemesi gerekecek.  

 

İşsizlik parasının miktarı 

İşsizlik (parası) sigortası ve kısa çalışma ödeneğinin  tavan miktarı asgari ücret artışı ile birlikte artmış oluyor. 

 

Genel sağlık sigortası  

Genel sağlık sigortası primi ve çırakların sigorta primleri  ile çocuk yardımı gibi  çeşitli yardımların miktarları da asgari ücrete bağlı olarak artış gösterdi.  

 

Güneş Gazetesi – 09.01.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı