06.11.2018 – İşyeri yananların primleri erteleniyor

İşyeri yananların primleri erteleniyor


İşyerleri çeşitli nedenlerden dolayı yangına maruz kalarak her zaman zarar görebiliyor. Yangın sonucunda işyerinde  üretim durup işyeri sahipleri sigorta prim borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebiliyor.  İşyeri sahiplerinin yangından kaynaklanan  bu tür  sorununa 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çözüm getiriyor. Buna göre işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile işveren olmayan 4/b’li (eski Bağ-Kurlu) sigortalılar, sigorta primlerini erteleme hakkına sahipleler. 

Erteleme başvurusu  

İşyerleri  yangın nedeniyle zarar görenlerin bu durumlarını  belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Örneğin işyeri yangın sonucunda  30 Eylül’de  zarar gören  bir işverenin 30 Aralık’a  kadar  Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. Kurumca yapılacak inceleme sonucunda;  prim ödeme aczine düştüklerinin anlaşılması halinde, yangın tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile yangının meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, yangının olayının meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar  ertelenebiliyor. 

Belgeler geç verilebilecek 

İşverenler çalıştırdıkları sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgesini mevcut durumda en geç ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü gece saat 23:59’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermeleri gerekiyor. Bu belgenin süresinde verilmemesinin cezası bulunuyor. İşyerleri yangına uğrayanlarda bu süreler uzatılıyor.  Buna göreyangının meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, yangının  meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılıyor. 

İşçilerin durumu  

İşyerindeki yangın nedeniyle işe gidemeyen işçiye bir ceza verilemez. Ancak işçinin işe gidemediği süre bir haftayı geçerse patronun kıdem tazminatı ödeyip işten çıkarma hakkı bulunduğu gibi işçide bu nedenden dolayı bir yıl ve üzerinde çalışması varsa kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

 


Güneş Gazetesi – 06.11.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı