05.10.2018 – Engelli çocuğu olan annenin primi ve ücreti devletten

Engelli çocuğu olan annenin primi ve ücreti devletten


Çocuğu engelli doğan annenin sigorta primi ve ücretini bir yıl süre ile devlet ödeyecek. Kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğun hayatta olması kaydıyla çocuğun engelli doğması halinde üç yüz altmış gün anneye haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Ücretsiz izin sürelerinin ücretini ve sigorta primini devlet karşılayacak. Bu uygulamaya yarım çalışma ödeneği deniliyor. Engelli çocuğu doğan anneye ödenecek yarım çalışma ödeneği ve sigorta priminin şartlarını açıklayalım.   

Yarım çalışma ödeneği 

4447 sayılı Kanuna göre işçiye, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. 

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenecek. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı (67,65 TL) kadardır. 

Ödeme şartları 

İşçilerin doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için; 

– İşçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 

– 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar (günde  3 saat 45 dakika/yarım gün veya haftalık 22.5 saat) fiilen çalışılması, 

– Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde çalışma ve iş kurumu müdürlüklerine doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir. 

Müracaatın zamanı önemli 

Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılacak. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.   

Sigorta primlerinin ödenmesi 

Yarım çalışma ödeneği kapsamında bulunan sigortalılar için, 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden aynı Kanun’un 81’inci maddesi uyarınca toplam yüzde 32.5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek.


Güneş Gazetesi – 05.10.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı