05.02.2013 – Düğmeye basıldı 7 sektöre takip

Düğmeye basıldı 7 sektöre takip

Akşam Gazetesi – 05.02.2013

Banka ve çağrı merkezleri sorgu odasına çağrılıyor Çalışanların kıdem tazminatından fazla mesai uygulamalarına kadar pek çok konuda düğmeye basıldı. İki Bakanlık, bu yıl ortak operasyon yapacak. İşyeri denetimleriyle suiistimallerin önüne geçilecek. Bu yıl özellikle bankacılık ve çağrı merkezlerindeki suiistimallere göz açtırılmayacak. Sağlık kuruluşları ve AVM’ler de sıkı denetime tabi olacak

Çalışma yaşamımızın en önemli sorunlarından birisi de kuşkusuz denetimsiz ve işyerinin adaletine terk edilmiş çalışma ilişkileri. Türkiye’de toplam 1 milyon 477 bin işyeri bulunmakta. Denetimlsiz çalışma yaşamı birçok problemi beraberinde getirmekte. Çalışanların verilmeyen kıdem tazminatlarından fazla mesai ücretlerine kadar çok sayıda ihtilaf konusu bulunmakta. Gerek Çalışma Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş gerekse SGK’ya bağlı Sigorta Teftiş denetim elemanları için bu sene sıkı bir denetim var.

ORTAK OPERASYON

BU sene yapılacak denetimlerde Çalışma Bakanlığına bağlı müfettişler ile Maliye Bakanlığı müfettişleri birbirlerinin görev sahasına giren alanlarda da denetim yapabilecekler. Bir iş müfettişi gittiği iş yerinde vergi levhasını işverene sorarken, bir maliye müfettişi de o iş yerinde kaç kişi çalıştığını, sigortalı olup olmadıklarını sorgulayabilecek. Şu anda Çalışma Bakanlığı bünyesinde denetim elemanı sayısı Maliye Bakanlığı denetim elemanlarından çok az. Sigorta ve İş Teftişte toplam 5 bine yakın denetim elemanı görev yapmakta. Maliye ile işbirliği en azından denetim elemanı sayısı yetersiz de olsa işyeri denetimlerinin artmasına sebep olacak. 
BU sene özellikle teftiş programına alınan sektörlerden biri bankacılık. Türk bankacılık sektörü, Eylül 2012 itibarıyla 48 banka, 10 bin 892 şube ve 199 bin 230 personelle faaliyetini sürdürüyor. 2012 yılının 9 aylık döneminde sektördeki personel sayısı 3 bin 959, şube sayısı 375 arttı (BDDK Verileri). 
ÇALIŞMA Bakanlığı’nın yıllık teftiş programında yer alan bir diğer sektör ise hızla artan çağrı merkezleri. Çağrı merkezlerinde çalışanların sayısı sürekli artmakta. Şu anda 1,5 milyar liralık bir pazar payı olan sektör, 45 bine yakın istihdam yaratmış durumda. 2014 yılına kadar çağrı merkezlerinde çalışacağı tahmin edilen personel sayısının 100 bin rakamına ulaşması sektör temsilcilerince bekleniyor. Çağrı merkezlerinde sanılanın aksine çalışma koşulları oldukça ağır. Çalışanların neredeyse tamamı üniversite mezunu gençler ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktalar. 
BU yıl denetlenecek önemli alanlardan birisi de Organize Sanayi Bölgeleri. Bu bölgelerde kurulu işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi programlı teftişi yapılacak. 
Denetime ilk gidilecek iller olarak; Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman belirlendi.

SAĞLIK İÇİN ÖZEL TAKİP VAR

ÖZEL sağlık alanında 140 bine yakın istihdam yaratılmış durumda. Ulusal İstihdam Stratejisi sağlık sektöründe istihdam artışının 2023 yılında yüzde 150 artacağını öngörmekte. İşte hızla büyüyen bu sektörde şimdiden çalışma yaşamına dair tedbirler alınması, özellikle denetimin tam olması amaçlanmakta. Bu amaçla 2013 yılında sektör sadece denetlenmeyecek. Aynı zamanda çalışma yaşamı kural ve tedbirleri hem çalışanlara hem de işverenlerine anlatılacak. 2013 yılının ilk aylarında, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Burdur’daki kuruluşların denetim çalışmaları planlandı.

AVM’ler de yakın markajda

Çalışma Bakanlığı’nın yoğunlaşacağı bir diğer alan ise alışveriş merkezleri (AVM) olacak. Bu kapsamda, iş müfettişleri, 2013 yılının tamamında Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Artvin ve Rize’deki AVM’lerde işyerlerini denetleyecek, özellikle kayıt dışı çalışmaları tespit edecekler.

Hangi sektörler masaya yatırılıyor

DENETLENECEK Sektör ve Alanlar; l HAVAlimanları; İlk aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya Hava Limanları denetlenecek.  Ayrıca İstanbul-Ankara arasındaki otoban ve otoyollarda yer alan tesislere denetim elemanları içinde bulunduğumuz bu aylarda gönderilecek. Konaklama ve eğlence sektöründe yer alan işletmeler de denetime girecek.

Mevsimsel çalışanın sürekli sigortalılığı

– YAZLARI çalışıyorum ve sigortam ödeniyor. Ancak kışın ödenmiyor. Sürekli sigorta için ne yapmalıyım? 
– İSTEĞE Bağlı Sigortalılık yolunu seçip, primlerinizi kendiniz ödeyebilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ikametgah ekinde kuruma vereceği işe giriş bildirgesi ile yaptığı müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır.

İki aylık birden alınabilir

– ŞEHİT eşiyim. Eşimden dolayı maaş alıyorum. SSK emeklisi babamın aylığını da almamda yanlışlık var mı?
– 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır. Bu nedenle babanızdan dolayı yetim aylığı alırken aynı zamanda şehit maaşı da alabilirsiniz.

Emekliler, yetim aylığı alabilir mi?

– 1994 yılında sigortadan emekli oldum. Babamın vefat ettiğinden dolayı bana ve kız kardeşime (Bağ-Kur’lu) maaş bağlanabilir mi? 
– Babanızın Emekli Sandığı’ndan emekli olması lehinize. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur sigortalısına veya buralardan emekli aylığı alan bekar, evlenmiş olsa da boşanan veya dul kalan kız çocuklarına, anne ve babalarından dolayı yetim aylığı bağlarken, diğer sosyal güvenlik kurumları bağlamıyor. Evli olmamak kaydıyla, Emekli Sandığı’ndan size ve kız kardeşinize babanızdan dolayı yetim aylığı bağlanır.