Yaklaşım Logo

02.06.2011 – SSK açığı, 19 yılda 3 milyon liradan 25.6 milyon liraya çıktı

SSK açığı, 19 yılda 3 milyon liradan 25.6 milyar liraya çıktı

|Hürriyet Gazetesi| |02.06.2011|

 

1992 yılında 2.6 milyon lira yani yaklaşık 3 milyon lira olan SSK açıkları, 2010 yılı sonunda 25 milyar 593 milyon liraya fırladı.

 

Oranlama yaptığımızda, 19 yıl öncesine kıyasla SSK açığı yüzde 984 bin yani yaklaşık yüzde “bir milyon” artmış!
Bütçeden yapılan transfer edilen para da 14,5 milyon liradan 39 milyar 774 milyon liraya fırlamış. Bu da 19 yıl öncesine kıyasla yüzde 274 bin oranında artış anlamına geliyor.
Kuşkusuz, 19 yıl öncesi yani 1992 yılındaki TL ile 2010 yılı sonundaki TL’yi kıyaslamak olmaz.
Bu nedenle, dolar cinsinden ya da enflasyona göre endeksleyerek bir kıyaslama yapmakta yarar var.

 

DOLAR  CİNSİNDEN AÇIK

Tabloda da görüldüğü gibi; 
1992 yılında 371 milyon dolar olan SSK açığı, 
2010 yılı sonunda 
16 milyar 976 milyon dolara yükselmiş.
Başka bir anlatımla, SSK açığı dolar olarak 19 yıl öncesine göre yüzde 4.500 artmış.

 

DOLAR CİNSİNDEN  TRANSFERLER

1992 yılında, bütçeden SSK’ya yapılan para transferi yok. 1994 yılında 485 milyon dolar karşılığı TL transfer edilmiş. 
2010 yılı sonunda ise 26 milyar 383 milyon dolar karşılığı TL, SSK açığını karşılaması için bütçeden transfer edilmiş.
Buna göre, bütçeden 2010 yılında yapılan transfer, 1994 yılına kıyasla yüzde 5.400 artmış!

 

SON SEKİZ YILDA HIZLANDI

SSK açıklarındaki artışın reel olarak (enflasyondan arındırılmış) hız kazandığı yıllar dikkat çekici. Tabloyu inceliyoruz;
– 1992’ye göre, 2002 yılında SSK açığı reel olarak 4.4 kat artmış.
– 2003 ‘de ise açık, 1992’ye göre 7.5 kat artmış.
– 2007’de ise açık yine 1992’ye göre 14.3 kat, 2010’da 22.9 kat artmış. 
SSK açığı, 2002 yılında, 1992 yılına göre reel olarak 4.4 kat artış göstermişken, 2010 sonunda 22.9 kat yani yüzde 2.290 oranında artmış durumda. 
Özetlersek, 1992-2002 arası dönemde 10 yılda 4.4 kat artan SSK açığı, 2003-2010 döneminde yani son sekiz yılda 18.5 kat daha artmış.
SSK açıklarına bütünüyle baktığımızda, gelmiş geçmiş tüm yönetimlere, “Tencere dibin kara, seninki benden kara” dedirtecek cinsten.
Ciddi bir “sosyal güvenlik reformu” yapılmadığı ve “kayıtdışılık” önlenemediği sürece, bu açık büyüyerek devam eder gider..

 

 

 


 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı