02.01.2018 – Yılbaşında çalışana iki yevmiye

Yılbaşında çalışana iki yevmiye


1 ocak yılbaşı günü, Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkındaki 2429 sayılı Kanuna göre  genel tatil günü olarak belirlenmiştir. 1 ocak  günü çalışanlara ücretleri iki yevmiye olarak ödenecek. Çalışmayanlara da normal ücretleri bir iş karşılığı olmaksızın ödenecek. Ödeme tutarlarını örnekle açıklayalım.  

Örnek: İşçi  Ali Bey günlük ücretinin 100 TL olduğunu varsayalım. Ali Bey, 1 ocakta çalışmazsa 100 TL ücretini alacak. Ali Bey, 1 Ocak’ta  çalışırsa zamlı ücretle birlikte 200 TL ücret alacak.  

 

Telafisi olur mu?  

Yılbaşında çalışanlara daha sonra örneğin 2 veya 3 ocak günü izin verilse bile yılbaşı çalışmasının ücreti zamlı olarak ödenecek. Daha sonra verilen izinler yılbaşı günü için ön görülen zamlı maaş  ödemesini ortadan kaldırmıyor.   

 

Mesai zorunlu mu? 

İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde yılbaşında çalışılacağına ilişkin bir düzenleme yoksa işçinin işyerine gelmesi gerekmiyor. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde işçinin yılbaşında çalışacağına ilişkin düzenleme varsa işçi yılbaşında  işverenin istemesi durumunda işyerine gelip çalışması gerekiyor. Aksi halde  yılbaşında mazeretsiz işe gelmemiş sayılır. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde öngörülen ceza yılbaşında işe gelmeyen işçi hakkında uygulanabilir. 

 

Kimler çalışamaz?  

Çocuk ve genç işçilerin yılbaşında çalıştırılmaları yasak. Yılbaşında  çalıştırılamayan çocuk ve genç işçilerin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmadan ödenir. Örneğin 16 yaşında bir  genç çalışan yılbaşında çalıştırılamayacak. Bu genç çalışanın günlük ücreti 75 TL ise yılbaşı günü  için genç çalışana 75 TL ücreti aynen ödenecek. 

 

Güneş Gazetesi – 02.01.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı