01.12.2016 – Annelerde refakat izni kullanacak

Annelerde refakat izni kullanacak


İşçi annelerin refakat izni, mazeret izni yıllık ücretli izin, analık izni ve ücretsiz izin hakları bulunuyor. 

İşçi annelere 2015 yılı Nisan ayından beri refakat izni kullanma hakkı getirildi. Buna göre  işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilecek. On günlük refakat izni çeşitli şekillerde kullanılabilecek örneğin bir bölümü 5 gün diğer kalan kısmı birer gün olmak üzere 5 ayrı günde kullanılabilecek. 

Annelerin mazeret izni 

İçi anne evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, ücretli izin kullanacak. 

Annelerin ücretli yıllık izin süreleri  

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçi annelere yıllık ücretli izin veriliyor. Buna göre İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;  

– Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,  

– Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,  

– Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamıyor.  50 ve daha yukarı yaştaki işçi annelere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamıyor.  

Yıllık iznin bölünme sayısı

Yıllık izinin bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere kalan kısmı bölümler halinde kullanılabilecek.   

Örnek: İşçi annenin kullanacağı izninin bir bölümü 10 günden aşağı olamayacak. Bir yıllık kıdemi olan işçi, yeni sistemde 14 günlük yıllık izninin bir bölümünü  10 gün olarak kullandıktan sonra kalan kısmı 1+1+1+1 şeklinde, 1+3 şeklinde 2+2 şeklinde  kullanabilecek.  

Aynı şekilde yıllık izni 20 veya 26 gün olanlarda  bir bölümünü 10 günden aşağı olmamak üzere kullandıktan sonra kalan kısımları istedikleri şekilde  anlaşmak suretiyle kullanabilecekler.  

Analık izni 

Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekimin onayı ile gebe işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.  Yukarıda öngörülen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporunda belirtilir 

Ücretsiz izin 

 İsteği halinde  işçi anneye  16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz.( Geniş bilgi için Bakınız Arif Temir,  İş Hukukunda İzinler ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık Ankara 2010) 

 

Güneş Gazetesi – 01.12.2016

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı