Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

TEBLİĞ

(31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz. oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edilmiştir,

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.