KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile bugüne kadar yayımlanmış genel tebliğlerde yer alan açıklamaların tek bir tebliğde toplanması ve yeniden düzenlenmesi amaçlandı. Başkanlık tarafından söz konusu çalışmanın taslak aşamasında olduğu ve 20 Haziran 2013 tarihine kadar gelecek her türlü eleştiri ve katkının tebliğin nihai şeklini almasında hassasiyetle dikkate alınacağı duyuruldu.

 

Tebliğ Taslağına yönelik görüş ve önerilerin başkanlığın yayınladığı [email protected] e-posta adresine iletilebileceği duyuruldu.


 
Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.