Yaklaşım Logo

Kamu Kurumlarının Memurları Resen Malûlen Emekliliğe Sevk Yetkisi

Yazar: Akın ŞİMŞEK*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Memurların malûlen emeklilikleri konusunda azami hastalık izin sürelerini tamamlamaları halinde usul ve esaslara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer verilmiştir. Ayrıca çeşitli mesleklerin personel kanunları ile de mesleğin özelliğine göre malûlen emeklilik şartları farklı olarak belirlenebilmektedir. Görevlerini yapamayacak derecede sağlık problemleri nedeniyle malûlen e…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN

Diğer Yazılar