Bütçe Nisan’da fazla, yılın 4 ayında açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2013 yılı Nisan ayında 595 milyon TL fazla, yılın ilk dört ayında ise 302 milyon TL açık verdi.


Maliye Bakanlığı, Nisan ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu yayınladı. Buna göre Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Nisan ayında 1 milyar 412 milyon TL fazla vermiş iken 2013 yılı Nisan ayında 595 milyon TL fazla verdi. Bütçe fazlası yüzde 57.9 oranında geriledi. Geçen yıl Nisan’da 6 milyar 57 milyon TL faiz dışı fazla verilirken, bu yıl Nisan ayında 3 milyar 671 milyon TL faiz dışı fazla gerçekleşti. Faiz dışı fazla yüzde 39.4 oranında gerileme gösterdi.

Bütçe giderleri 2013 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 oranında artarak 29 milyar 893 milyon TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri 2013 yılı Nisan ayında yüzde 16.2 oranında artarak 26 milyar 818 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Diğer taraftan 2013 yılı Nisan ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 oranında azalarak 3 milyar 76 milyon TL oldu.

PERSONEL GEDİRLERİ YÜZDE 16.4 ARTIŞLA 8.1 MİLYAR TL

2013 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 46 milyon TL ödenekten Nisan ayında 29 milyar 893 milyon TL gider gerçekleştirildi. 2013 yılı Nisan ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 milyon TL ödeneğin yüzde 7.6’sı kullanılarak 26 milyar 818 milyon TL gider belirlendi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 oranında artarak 8 milyar 80 milyon TL oldu. 2013 yılı Nisan ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon TL ödeneğin yüzde 8.3’ü kullanıldı. 2013 yılı Nisan ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 oranında artarak 1 milyar 278 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon TL ödeneğin yüzde 7.6’sı bu ayda kullanıldı. 2013 yılı Nisan ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 oranında azalarak 2 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 33 milyar 444 milyon TL ödeneğin yüzde 8.2’si bu ayda kullanıldı.

NİSAN’DA SAĞLIK, EMEKLİLİK VE SOSYAL YARDIM GİDERLERİ İÇİN 6.5 MİLYAR TLTRANSFER YAPILDI

2013 yılı Nisan ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 oranında artarak 11 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon TL ödeneğin yüzde 7.7’si bu ayda kullanıldı. 2013 yılı Nisan ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 490 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 609 milyon TL oldu. 2013 yılı Nisan ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 920 milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşti.

NİSAN’DA BORÇ VERME GİDERLERİ 673 MİLYON TL, FAİZ GİDERLERİ 3.1 MİLYAR TL OLDU

2013 yılı Nisan ayında, 2 milyar 171 milyon TL sermaye gideri, 146 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 673 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2013 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.8 oranında azalarak 3 milyar 76 milyon TL oldu.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 20.9 ARTIŞLA 24.1 MİLYAR TL

2012 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 29 milyar 131 milyon TL iken 2013 yılının aynı ayında yüzde 4.7 oranında artarak 30 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 24 milyar 122 milyon TL oldu. 2013 yılı Nisan ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 oranında azalarak 5 milyar 295 milyon TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Nisan ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 813 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 258 milyon TL oldu.

NİSAN’DA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TAHSİLATI YÜZDE 23.7 ARTTI

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Nisan ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; harçlar yüzde 49.5, damga vergisi yüzde 32.3, özel tüketim vergisi yüzde 23.7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 21.3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 19.1, kurumlar vergisi yüzde 15.3, gelir vergisi yüzde 13.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 7 ve diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 30.1 oranında arttı.

BÜTÇE 4 AYDA 302 MİLYON TL AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 19 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 302 milyon TL açık verdi. Bütçe açığı yüzde 94 oranında gerileme gösterdi. Bu dönemde faiz dışı fazla 17 milyar 922 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe giderleri 111 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı döneminde yüzde 12 oranında artarak 124 milyar 931 milyon TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri 89 milyar 600 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2013 yılının aynı döneminde yüzde 19.1 oranında artarak 106 milyar 707 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında azalarak 18 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde 106 milyar 549 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 17 oranında artarak 124 milyar 629 milyon TL olarak gerçekleşti Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 20.2 oranında artarak 101 milyar 474 milyon TL oldu.

PERSONEL VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ İÇİN YAPILAN TOPLAM HARCAMALAR İLK 4 AYDA 5.2 MİLYAR TL ARTTI

2013 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 124 milyar 931 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 33 milyar 173 milyon TL oldu.

2013 yılı Ocak-Nisan döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 oranında artarak 5 milyar 512 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Sonuç itibarıyla personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyar 243 milyon TL arttı.

SAĞLIK, EMEKLİLİK VE SOSYAL YARDIM GİDERLERİ YÜZDE 15.7 ARTIŞLA 25.6 MİLYAR TL

2013 yılı Ocak-Nisan döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artarak 8 milyar 154 milyon TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 49 milyar 652 milyon TL oldu. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 oranında artışla 25 milyar 630 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 377 milyon TL oldu. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 3 milyar 683 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 oranında artarak 10 milyar 223 milyon TL oldu. Bu yılın ilk 4 ayında 6 milyar 284 milyon TL sermaye gideri, 532 milyon TL sermaye transferi yapıldı.

BORÇ VERME GİDERLERİ 3.4 MİLYAR TL; FAİZ GİDERLERİ 18.2 MİLYAR TL

Borç verme giderleri 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde 3 milyar 398 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında azalarak 18 milyar 224 milyon TL oldu.

VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI YÜZDE 20.2 ARTIŞLA 101.5 MİLYAR TL

2012 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 106 milyar 549 milyon TL iken 2013 yılının aynı döneminde yüzde 17 oranında artarak 124 milyar 629 milyon TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 oranında artarak 101 milyar 474 milyon TL oldu. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 oranında artarak 18 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 945 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 495 milyon TL oldu.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TAHSİLATI YÜZDE 28 ARTTI

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Ocak-Nisan dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 41.8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 32.2, damga vergisi yüzde 29.7, özel tüketim vergisi yüzde 28, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 17.6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 12.4, gelir vergisi yüzde 10.2, kurumlar vergisi yüzde 6.4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 6.3 oranında arttı. Öte yandan 30 Nisan 2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 22 milyar 356 milyon TL oldu.(ANKA)