Yaklaşım Logo

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 61 No’lu Sirküler Yayınlanmıştır

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Sirküleri / 61

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi : 30.09.2022

Sayısı : KVK-61 / 2022-3 / Yatırım İndirimi – 47

İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                      Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

                                      Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
624