Yaklaşım Logo

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)

CUMHURBAŞKANI KARARI

(24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 6417

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Kasım 2022

23.11.2022 TARİHLİ VE 6417 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.Tİ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

– Diğerleri

 — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler

  — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

  — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar

  — Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar

  — Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar

  — Diğerleri

 — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler

  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler

   —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar

   —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar

   —- Diğerleri

 

 

45

50

60

70

80

 

 

 

45

50

80

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı