Yurt Dışında Mukim Olanlara Konut veya İşyeri Tesliminde KDV İstisnası (13/i) ve Bu Kapsamdaki Bir Yıllık Satış Yasağı Süresinin Üç Yıla Çıkarılması

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
6824 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile KDV Kanunu’nun 13. maddesine (i) bendi eklenmek suretiyle, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren, yurt dışında mukim kişi ve kuruluşlara teslim edilecek olan konut ve işyerleri için belli şartlar altında KDV istisnası getirilmiştir.
12 no.lu KDV Genel Tebliği(1) ile bu istisna hakkındaki idari görüşler açıklanmış ve KDV iadelerinin usul ve esasları belir…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN