Yerli ve Yabancı Mühendisler Yapmış Oldukları İşler İçin Hem Fatura Hem de Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebilir mi?

Yazar: Levent BAŞAK*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK’da)(1) gelir vergisi mükelleflerinin elde edebilecekleri kazanç türleri 2. maddede düzenlenmiştir. Gelir vergisi mükellefleri GVK’nın 2. maddesinde sayılan kazanç ve iratları elde etmesi durumunda bu gelirler gelir vergisine tâbidir.
Ticarî kazanç ve serbest melek kazancı, GVK’nın 2. maddesinde düzenlenm…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN