Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi

Yazar: Nuri DEĞER*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK)na 7417 sayılı Kanun’un 50. maddesiyle eklenen 15. Geçici Madde ile kamuoyunda Varlık Barışı olarak nitelendirilen “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” 05.07. 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Öte yandan konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 9 Ağustos 2…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN