Yargıtay Kararlarında Belirlenmiş İlkeler Çerçevesinde İhbar Sürelerinin Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Yazar: Çetin SONKAYA*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da taraflardan herhangi birinin karşı tarafa yönelttiği irade beyanı ile iş ilişkisinin sona erdirilmesi mümkündür.
Süreli fesih hakkının kullanılmasında karşı tarafın göreceği zararı azaltmak, tarafların menfaatlerini dengelemek için belirsiz süreli iş sözle…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN