Yabancı İşçilerin Ne Zaman SGK’ya Bildirilmesi Gerekir (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR*
E-Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360
I- GİRİŞ
Yurtdışından Türkiye’ye işçi veya Süpervizör olarak gelenler ile yurtdışında kurulu bulunan herhangi bir kuruluş tarafından Türkiye’ye bir iş için gönderilen işçilerin Soysal Güvenlik mevzuatına göre Türkiye’de çalıştıkları süre zarfında sigortalı olup olamayacakları konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır.
Yurtdışından gelen işçilerden kimin sigortalı olması gerektiği, kimin sigortalı olmasına gerek olmadığı hususunda yeterli…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN