Vergilendirmeye İlişkin Tebligatlarda Münasip Süre

Yazar: Ertan AYDOĞAN*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Bilindiği üzere hukukumuzda tebligata ilişkin esasları düzenleyen genel kanun 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’dur. Ancak vergi işlemlerinin taşıdığı önem ve özellikler nedeniyle vergilendirmeyle ilgili tebligat hükümleri genel kanun hükümlerinden farklı olarak 213 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Anılan Kanun’un 21. maddesine göre tebliğ…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN