Türk Ticaret Kanunu’na Göre Geçerli Birleşmeler ve Birleşmede Özellikli Haller (E-Yaklaşım)

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
E-Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360
I- GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirket türleri kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatiflerden ibaret olup bu şirketlerden, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir. Şirketler, çoğunlukla rekabet gücü kazanma, pazar payını büyütme gibi muhtelif ama&ccedi…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN