Tüm Yönleriyle Denkleştirme Uygulaması

Yazar: Erol GÜNER*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Mülga 1475 sayılı Kanununda haftalık çalışma süresinin haftanın günlerine eşit olarak bölünmemesini kararlaştırmak bazı istisnalar dışında (Haftalık iş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde öngörülenler) mümkün değildi. 4857 sayılı Kanun ILO’nun bu alandaki sistemini benimseyerek esnek çalışmayı ve bununla bağ…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN