Traktör mü, ATV mi?

Yazar: Kemal EFELER*
Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
ÖTV Kanunu’na ekli listelerde yer alan
malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme
bağlanmıştır. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701 pozisyonunda Traktörler, 8703
pozisyonunda ise binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal
edilmiş diğer motorlu taşıtlar sınıflandırılmıştır.
ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı
listenin…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN