Toplu İşçi Çıkarmanın Şartları? (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362
I- GİRİŞ
Toplu işçi çıkarma; 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 29. maddesinde düzenlenmiş, bir işlem sürecini tanımlayan iş sözleşmesi fesih türüdür. İşverenler ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri ile işyerinde işçi azaltımına gidecekse bunu toplu işçi çıkarma ile yapabilirler. Bu fesihte en az 30 gün &oum…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN