TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının Amacı, Kapsamı ve Standartta Yer Alan Tanımlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
E-Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
“TMS
19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı
(Standart) 01.01.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak
üzere 15.01.2019 tarih ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yeniden
yayımlanmıştır.
Standart, çalışanlara sağlanan
faydaların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin hususları
belirlemektedir. TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN