Ticaret Şirketlerine Sermaye Olacak Unsurlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
E-Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358
I- GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatif kuruluşlardan oluşan ticaret şirketlerinde sermaye önemli bir unsurdur. Yasal sınırlardan az olmamak üzere şirkete getirilen sermayenin hacmi şirket faaliyetlerinin hızlı, sağlıklı ve yeterli ölçüde yürütülebilmesinde ciddi bir rol oynar. Bu bakımdan ticaret şirketlerine…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN