TFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Finansal Tablolara Alınması (E-Yaklaşım)

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
E-Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358
I- GİRİŞ
TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” Standardı (Standart) 30.06.2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere Kurul Kararı olarak 15.01.2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yeniden yayımlanmıştır.
Standart; raporlayan işletmenin finansal tablolarında bir işletme birleşmesine ve bunun etkilerine ilişkin sağladığı bilginin ihtiyaca uygunluğunu, güvenil…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN