Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketlerin e-Ticaret Yazılımı Kiralaması

Yazar: Hasan Basri CAN*
Yaklaşım / Aralık 2021 / Sayı: 348

I-
GİRİŞ
Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin, sosyal ve ticari yaşamın ve devlet faaliyetlerinin önemli bir
parçası haline gelmesi, bu teknolojilerin insanlarla ve diğer teknolojilerle
konuşmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan “yazılımı” da stratejik ve ekonomik olarak çok önemli bir konuma yükseltmiştir.
Esasen yazılım bir üründür, ancak başka ürünler gelişti…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN