Tahakkuk Kavramı ve Vergi Ziyaı İle İlişkisi

Yazar: Mehmet Ezhan DOĞRUSÖZ*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Tahakkuk, vergilendirme sürecinde, tarh ve tebliğ aşamalarından sonra gelmekte ve verginin tahsili yönünde sürecin önemli bir noktasını oluşturmaktadır. Zira, tahakkuk ile verginin, ilgili kanunun belirttiği süreler içinde ödenmesi artık bir zorunluluk teşkil etmekte ve vergilemede sona yaklaşılmış bulunulmaktadır. Vergi Usul Kanunumuzda yer alan bu kavram, son aşama olan t…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN