Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Yazar: Levent BAŞAK*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 22.04.2022 tarihli ve 7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu”nun(1) 7. maddesinin ikinci fıkrasına ve 12. maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak “Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik”(2) çıkarı…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN