Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisse Senetlerini İktisap Etmeleri ve Elden Çıkarmaları Durumunda, GVK’nın 94. Maddesine Göre Yapılan Stopaja İlişkin Muhasebe Kayıtları ve Değerlendirmelerimiz

Yazar: Ferhat FAHRAN*
Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360

“Beyine İster Bir Kavram, İster Bir sonuç Olarak Giren Her Düşünce, Onu Bozacak Bir Düşünceyle Çarpışmadıkça Doğru Sanılır.” Walter SCOTT
I-GENEL AÇIKLAMALAR
A- TTK YÖNÜNDEN
Şirketlerin (özellikle halka açık olanların) kendi hisselerini geri almalarının pek çok sebebi vardır. Şirketin pay değerini korumak, istenmeyen ortaklardan kurtulmak, hisse…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN