Sayıştay Denetimlerinde Kıdem Tazminatı Karşılığı Bulgularının Değerlendirilmesi

Yazar: Mahmut ÇOLAK*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Bilindiği üzere, kıdem tazminatı mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede “kıdem tazminatı karşılığı” düzenlenmemiştir. Ancak, kıdem tazminatının hesaplanması, hangi ücret üzerinden ödeneceği, hangi ödeme unsurlarının kıdem tazminatı hesabında göz önünde bulundurulacağı ve öden…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN