Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Okulların İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Harcı

Yazar: Ertan AYDOĞAN*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Sanayi bölgeleri, bir ülkenin ekonomik, sınai ve kentsel gelişimi açısından önemli işlevler görmektedirler. Söz konusu bölgeler, ülkedeki sanayileşmeyi hızlandırmayı, ulusal ve bölgesel işsizliği azaltmayı, dengeli bir bölgesel kalkınmayı, yerli ve yabancı yatırımlar için çekim alanı oluşturmayı, küçük işletmelerin gelişmesini, kalite ve verim…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN