Mükelleflere Usulüne Uygun Olarak Elektronik Ortamda VDK Tarafından Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Davetiyesinin Tebliğ Edildiğinin İdarece Kanıtlanmasının Gerekliliği (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN*
E-Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357
I- GİRİŞ
Bilindiği gibi, E-tebligat veya elektronik ortamda tebliğ 213 sayılı VUK md. 107/A hükmüne  6009 sayılı kanunun 7.maddesi ile ilave edilmiş ve  yürürlüğe tarihi 01.08.2010 tarihi olarak belirlenmiştir.  Daha sonra,  6637 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle  07.04.2015 tarihinde  yasa hükmüne  iki fıkra daha eklenerek elektronik  ortamda tebliğ h…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN