Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzin

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Turizm, gıda, inşaat, deri, tarım ve ormancılık gibi sektörlerde yer alan işyerlerinde mevsimlik iş sözleşmeleri yapılabilmektedir. Türk İş Hukuku’nda mevsimlik işler, bu işlerle ilgili yapılan iş sözleşmeleri ve bu şekilde çalışan işçilerin durumu ile ilgili olarak ayrıntılı bir düzenleme bulunmadığından mevsimlik işçilerin yıllık izin kullanıp kullanmayacak…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN