Mali Yargıda Adli Tatil (20 Temmuz-31 Ağustos) ve Ödeme Emrine Karşı Vergi İptal Davası

Yazar: Mustafa ALPASLAN*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Adli tatilin bitiminden itibaren süreler 7 gün uzar. Mevzuatımızda adli tatilin süresi konusunda yargı mercileri arasında birliktelik bulunmamaktadır(1).
6183 sayılı Kanun’un 58. maddesi hükmüne göre kendisine ödeme emri tebliğ edilen mükellefler bu ödeme emrine karşı dava açabilirler. 6183 sayılı AATUHK’nın 58. maddesi hükmüne göre tebliğ edi…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN