Mali Tatil ve Süreler

Yazar: Yunus SÜRMELİ*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Mükelleflerin, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin yürütülmesinde, verilmesi gereken beyan ve bildirimlerin düzenlenmesinde, çeşitli yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesinde 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının çok önemli bir rol oynadığı bilinmek…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN