Mali Tatil Uygulamasının Muhasebe İşlemlerine Etkileri

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi “mali tatil” olarak uygulanmaktadır. Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz ve muhasebe uygulamalarına yönelik önemli uyarılarımız kısaca aşağıda olduğu gibidir(1):
Diğer yandan, 1 Ağustos’ta başlayıp 5 Eylül’de biten adli tatil veya diğer bir deyimle çalışmaya ar…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN