Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyet için kurulabilen limited şirketler ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre bu şirketler şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle, genel kurul kararıyla, iflasın açılmasıyla, Kanun’da öng&ouml…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN