Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Limited şirketler 6102 sayılı Tür Ticaret Kanunu’nda sayılan sermaye şirketleri arasındadır. Diğer ticaret şirketleri gibi tüzel kişiliği haiz olan limited şirketlerde bir veya daha fazla ortak bulunabilir. Anonim şirketlerde olduğu gibi bu şirketlerde de sermayenin korunması ilkesi önemlidir. Bu bağlamda, özellikle pay sahiplerinin şirket kaynaklarını kötüye kullanmasını ön…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN