Limited Şirket Ortaklarının Kişisel Alacaklılarının Hazcini İsteyebileceği Unsurlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
E-Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 
I- GİRİŞ
Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan esas sermayesi belirli olan ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirket türüdür. Hali hazırda ülkemizde yaklaşık 980.000 limited şirket faaliyet göstermektedir([1]). Diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi limited şirketlerde de şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olması nedeniyle şirkete ait borçl…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN