Kurumlar Vergisiyle İlgili Gelişmeler

Yazar: Haldun DARICI*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
 

I- GİRİŞ
Vergi sistemimizin en önemli vergilerinden biri olan kurumlar vergisinde yakın dönemde iki önemli gelişme olmuştur. Bunlardan birincisi 2019 yılında yayımlanan On Birinci Kalkınma Planında, kurumlar vergisi ile gelir vergisini tek bir kanunda birleştiren, gelir vergisi Kanunu’nun yasalaşmasının sağlanacağının belirtilmiş olmasıdır. İkinci önemli gelişme de yine aynı yıl yayımlanan Yeni Ekonom…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN