Kooperatiflerin Dağılma Sürecinde Tasfiye İşleri

Yazar: Ufuk ÜNLÜ*
Yaklaşım / Aralık 2022 / Sayı: 360

I- GİRİŞ
Kooperatiflerin, sosyal sermayenin artırılması, gelirin adil dağıtılması ve yoksulluğun azaltılmasında önemli katkılarının olduğu bilinmektedir. Bunun içindir ki, üretimden tüketime, eğitimden finansmana kadar ekonominin her sektörüne faaliyet gösteren kooperatifler kurulmuştur. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da kooperatiflerin bu özellikleri gözetilerek düzen…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN